Zasady korzystania z serwisu

  Przed skorzystaniem z serwisu SENSAI Cosmetics, prosimy o przeczytanie niniejszych Zasad i warunków korzystania z serwisu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje Zasady i warunki korzystania z serwisu.

  Prawa autorskie


  O ile nie postanowiono inaczej, SENSAI Cosmetics oraz spółki powiązane posiadają prawa autorskie do wykorzystanych na stronie obrazów, dokumentów dźwiękowych, tekstów pisanych oraz pozostałych treści (dalej zwanych łącznie „Treściami”) oraz prawa do publikacji tych Treści na stronie.

  Opublikowane Treści mogą być swobodnie przeglądane, ale zabronione jest ich wykorzystywanie (w jakiejkolwiek formie, w tym, między innymi, poprzez powielanie, modyfikację i rozpowszechnianie) za pomocą jakiejkolwiek metody i do jakiegokolwiek celu wykraczającego poza użytek osobisty lub poza zakres ustanowiony przez prawo, bez uprzedniego pisemnego upoważnienia wydanego przez SENSAI Cosmetics. Zwracamy uwagę, że wykorzystanie Treści bez wspomnianego uprzedniego upoważnienia ze strony SENSAI Cosmetics może stanowić naruszenie prawa autorskiego oraz prawa ochronnego na znak towarowy lub pogwałcenie prawa do wizerunku oraz prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.

  Znaki handlowe, itp.


  Prawa powiązane ze znakami handlowymi, logo oraz znakami usługowymi występujące na niniejszej stronie są własnością SENSAI Cosmetics, spółek stowarzyszonych lub posiadaczy praw, którzy udzielili SENSAI Cosmetics zezwolenia na ich używanie (dalej zwanych łącznie „posiadacze praw i inne podobne podmioty”). Znaki towarowe, logo oraz znaki usługowe występujące na niniejszej stronie nie mogą zostać wykorzystane bez zgody wspomnianych posiadaczy praw i innych podobnych podmiotów.

  Linki


  Linki do strony SENSAI Cosmetics

  Linki do strony internetowej SENSAI Cosmetics są z zasady nie obwarowane ograniczeniami. Możemy jednakże prosić o usunięcie danego linku przychodzącego, w zależności od treści wyświetlanych na stronie, z której link pochodzi i/lub sposobu w jaki został umieszczony. Więcej informacji podano poniżej, w części „Zabezpieczenia odnośnie linków przychodzących”.
  SENSAI Cosmetics nie weryfikuje zewnętrznych stron internetowych, na których zamieszczono linki przekierowujące do jej serwisu (dalej zwanych „zewnętrznymi stronami internetowymi”) i nie może udzielić żadnych gwarancji w tym względzie. W związku z tym, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez linki odsyłające do naszego serwisu.

  Zabezpieczenia odnośnie linków przychodzących:

  Zabrania się umieszczania linków odsyłających do serwisu SENSAI Cosmetics na stronach internetowych zawierających jakiekolwiek z poniższych treści: Treści naruszające porządek publiczny lub dobre obyczaje

  • Treści naruszające obowiązujące prawa i przepisy
  • Treści o charakterze antyspołecznym
  • Treści zwierające materiały jednoznacznie przeznaczone dla osób dorosłych
  • Treści, które zniesławiają lub obrażają SENSAI Cosmetics (lub spółkę powiązaną), artystę lub jakikolwiek podmiot powiązany
  • Treści, które w sposób obiektywny mogą zostać uznane za sprzeczne z wartościami korporacyjnymi SENSAI Cosmetics

  Przy zamieszczaniu linku do naszego serwisu należy przestrzegać następujących zasad:

  • Kliknięcie w link powinno spowodować otwarcie się nowego okna w przeglądarce użytkownika lub przejście ze strony z linkiem na wskazaną w linku stronę naszego serwisu.
  • Nie należy umieszczać linku w jakimkolwiek nieodpowiednim celu.
  • Link nie może blokować korzystania przez osoby trzecie z naszego serwisu internetowego.

  Linki wychodzące z serwisu internetowego SENSAI Cosmetics:

  W trosce o komfort swoich klientów, SENSAI Cosmetics udostępnia na swojej witrynie linki odsyłające do zewnętrznych stron internetowych. SENSAI Cosmetics nie udziela gwarancji ani nie sprawuje kontroli nad jakimikolwiek treściami zamieszczanymi na zewnętrznych stronach internetowych.
  Tym samym, SENSAI Cosmetics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane na zewnętrznych stronach internetowych lub za szkody mogące powstać w wyniku korzystania przez użytkownika z tych stron.

  Zastrzeżenia


  Wszystkie informacje publikowane na niniejszym serwisie odpowiadają najlepszemu stanowi wiedzy oraz przekonaniom SENSAI Cosmetics. Niemniej jednak, SENSAI Cosmetics wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje odnośnie treści, w tym, między innymi, gwarancje dotyczące dokładności, aktualności, ważności oraz bezpieczeństwa. SENSAI Cosmetics w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty i/lub zakłócenia, itp., wynikające z korzystania z niniejszego serwisu.
  Ponadto, SENSAI Cosmetics może wprowadzać zmiany, modyfikacje i/lub usuwać treści ze swojej strony internetowej, lub może też zawiesić lub zaprzestać prowadzenia jakiejkolwiek części serwisu bez uprzedniego powiadomienia.
  SENSAI Cosmetics zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione niniejszym przez klientów.


  Page Top