Användningsvillkor

  Läs dessa användningsvillkor innan du använder SENSAI Cosmetics webbplats. Genom att använda webbplatsen godkänner du våra villkor och bestämmelser.

  Upphovsrätt


  Om inte annat angetts innehar SENSAI Cosmetics och dess närstående bolag upphovsrätten till alla bilder, ljud, skrivna texter och annat innehåll (gemensamt kallat "Innehållet") på webbplatsen och innehar rättigheterna att framföra detta innehåll på webbplatsen.

  Innehållet kan ses obegränsat, men får inte användas (i någon form, inklusive, men inte begränsat till, mångfaldigande, modifiering och återförsäljning) på något sätt eller för något syfte som sträcker sig utöver personlig användning, eller utöver användningen tillåten enligt lag, utan föregående skriftligt tillstånd från SENSAI Cosmetics. Notera att användningen av Innehållet utan sådant föregående tillstånd från SENSAI Cosmetics kan utgöra en överträdelse av upphovsrättslagar och varumärkesrätt eller ett brott mot bildrättigheter och integritet.

  Varumärken etc.


  Rättigheter i samband med varumärken, logotyper och servicemärken som visas på webbplatsen tillhör SENSAI Cosmetics, närstående bolag till SENSAI Cosmetics, eller rättighetsinnehavare som har gett SENSAI Cosmetics tillstånd att använda dem (gemensamt kallade "Rättighetsinnehavare, etc."). Varumärken, logotyper och servicemärken som visas på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från sagda Rättighetsinnehavare, etc.

  Länkar


  Länkar till SENSAI Cosmetics webbplats:

  Länkar till SENSAI Cosmetics webbplats är i princip oinskränkta. Vi kan dock begära att en länk tas bort, beroende på innehållet på webbplatsen som länken kommer ifrån och/eller sättet som den upprättats på. Se "Försiktighetsåtgärder gällande inkommande länkar" nedan för mer information.
  SENSAI Cosmetics kontrollerar inte tredje parters webbplatser med inkommande länkar till webbplatsen (”tredje parters webbplatser”) och kan inte ge några garantier gällande dessa. Vi ansvarar därför inte för skador som kan uppstå i samband med inkommande länkar till webbplatsen.

  Försiktighetsåtgärder gällande inkommande länkar:

  Det är förbjudet att länka innehåll till SENSAI Cosmetics webbplats som har något av följande innehåll: Innehåll som motsäger den allmänna ordningen eller god moral

  • Innehåll som överträder lagar och förordningar
  • Innehåll av samhällsfientlig natur
  • Innehåll med material av uttryckligen barnförbjuden natur
  • Innehåll som förtalar eller kränker SENSAI Cosmetics (eller ett närstående bolag), en artist eller annan närstående part
  • Innehåll som objektivt kan anses minska SENSAI Cosmetics företagsvärde

  Iaktta följande regler när du upprättar en länk till webbplatsen:

  • Ett klick på länken ska antingen öppna ett nytt fönster i användares webbläsare eller växla från sidan med länken till den länkade sidan på webbplatsen.
  • Länken får inte skapas för otillbörliga ändamål.
  • Länken ska inte blockera användningen av andra parters webbplatser

  Länkar från webbplatsen:

  SENSAI Cosmetics tillhandahåller länkar från webbplatsen till tredje parters webbplatser till förmån för kunderna. Inget innehåll på tredje parters webbplatser garanteras eller godkänns av SENSAI Cosmetics.
  SENSAI Cosmetics har därför inga skyldigheter eller något ansvar för innehållet på tredje parters webbplatser eller för skador som kan uppkomma av en kunds användning av en tredje parts webbplats.

  Ansvarsfriskrivning


  SENSAI Cosmetics publicerar all information på webbplatsen efter bästa förmåga. Dock avsäger sig SENSAI Cosmetics uttryckligen alla ansvarsförbindelser gällande innehållet, inklusive men inte begränsat till, garantier beträffande riktighet, nyhet, giltighet och säkerhet. SENSAI Cosmetics ska inte under några omständigheter hållas ansvariga för skador, förluster, och/eller problem etc. som uppkommer med anledning av eller är resultatet av användningen av webbplatsen.
  Vidare kan SENSAI Cosmetics ändra, modifiera, och/eller ta bort etc. innehållet på webbplatsen, eller inställa eller avbryta etc. delar av webbplatsen utan föregående meddelande.
  SENSAI Cosmetics frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för skador som drabbar kunder härmed.


  Page Top