Käyttöehdot

  Lue nämä käyttöehdot ennen kuin käytät SENSAI Cosmeticsin verkkosivustoa. Käyttämällä verkkosivustoa käyttäjä hyväksyy käyttöehdot.

  Tekijänoikeudet


  Ellei muuta ole mainittu, SENSAI Cosmeticsilla ja sen kumppaniyhtiöillä on tekijänoikeudet kaikkeen verkkosivustolla olevaan kuva-, ääni-, teksti- ja muuhun sisältöön (yhdessä ”sisältö”) sekä oikeudet esittää kyseistä sisältöä verkkosivustolla.

  Sisältö on vapaasti tarkasteltavissa, mutta sitä ei saa käyttää millään sellaisella tavalla tai mihinkään sellaiseen tarkoitukseen (sisältäen rajoituksetta kopioinnin, muokkaamisen ja jakelun), joka ylittää henkilökohtaisen tai lain salliman käytön rajat, ilman SENSAI Cosmeticsin kirjallista ennakkolupaa. Huomaa, että sisällön käyttäminen ilman tällaista SENSAI Cosmeticsin ennakkolupaa saattaa rikkoa tekijänoikeus- ja tavaramerkkilakeja sekä kuvaoikeuksia ja yksityisyyttä.

  Tavaramerkit jne.


  Verkkosivustolla oleviin tavaramerkkeihin, logoihin ja palvelumerkkeihin liittyvät oikeudet kuuluvat SENSAI Cosmeticsille, SENSAI Cosmeticsin kumppaneille tai oikeuksien haltijoille, jotka ovat antaneet käyttöluvan SENSAI Cosmeticsille (yhdessä ”oikeuksien haltijat jne.”). Verkkosivustolla olevia tavaramerkkejä, logoja ja palvelumerkkejä ei saa käyttää ilman kyseisten oikeuksien haltijoiden jne. lupaa.

  Linkit


  Linkit SENSAI Cosmeticsin verkkosivustolle:

  SENSAI Cosmeticsin verkkosivustolle johtaviin linkkeihin ei periaatteessa kohdistu rajoituksia. Saatamme kuitenkin pyytää poistamaan verkkosivustolle johtavan linkin riippuen linkittävän verkkosivuston sisällöstä ja/tai linkin luontitavasta. Lisätietoja on jäljempänä kohdassa ”Verkkosivustolle johtavia linkkejä koskevat varotoimet”.
  SENSAI Cosmetics ei tarkista kolmansien osapuolten verkkosivustoja, joilla on verkkosivustolle johtavia linkkejä (”kolmansien osapuolten verkkosivustot”), eikä anna minkäänlaisia takuita tähän liittyen. Siten emme ole vastuussa vahingoista, joita verkkosivustolle johtavista linkeistä saattaa aiheutua.

  Verkkosivustolle johtavia link+kejä koskevat varotoimet:

  SENSAI Cosmeticsin verkkosivustolle ei saa linkittää sivustolta, joka sisältää jotain seuraavista: yleisen järjestyksen tai hyvän moraalin vastainen sisältö

  • lakeja ja asetuksia rikkova sisältö
  • yhteiskunnan vastainen sisältö
  • aikuisviihdesisältö
  • sisältö, joka herjaa tai loukkaa SENSAI Cosmeticsia (tai sen kumppaniyhtiötä), artistia tai muuta asiaan liittyvää osapuolta
  • sisältö, jonka voidaan objektiivisesti katsoa heikentävän SENSAI Cosmeticsin arvoa yrityksenä.

  Noudata seuraavia sääntöjä linkittäessäsi verkkosivustolle:

  • Kun linkkiä klikataan, sen tulisi avautua uuteen ikkunaan käyttäjän selaimessa tai selaimen tulisi siirtyä linkittävästä sivusta linkitetylle sivulle verkkosivustolla.
  • Linkitystä ei saa käyttää sopimattomiin tarkoituksiin.
  • Linkki ei saa estää verkkosivuston käyttöä muiden tahojen toimesta.

  Verkkosivustolla olevat ulkoiset linkit:

  SENSAI Cosmetics tarjoaa verkkosivustollaan linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille osana hyvää asiakaspalvelua. SENSAI Cosmetics ei takaa eikä valtuuta mitään kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältöä.
  SENSAI Cosmetics ei siten ole missään vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai vahingoista, jotka saattavat syntyä asiakkaan käyttäessä kolmansien osapuolten verkkosivustoja.

  Vastuuvapauslausekkeet


  SENSAI Cosmetics julkaisee tällä verkkosivustolla olevat tiedot parhaan tietämyksensä ja ymmärryksensä mukaisesti. SENSAI Cosmetics kuitenkin nimenomaisesti sanoutuu irti kaikenlaisista sisältöä koskevista takuista, mukaan lukien täsmällisyyteen, ajantasaisuuteen, pätevyyteen ja turvallisuuteen liittyvistä takuista, niihin kuitenkaan rajoittumatta. SENSAI Cosmetics ei missään tapauksessa ole vastuussa vahingoista, menetyksistä ja/tai ongelmista jne., jotka aiheutuvat tai ovat seurauksena verkkosivuston käytöstä.
  Lisäksi SENSAI Cosmetics voi muuttaa, muokata ja/tai poistaa jne. verkkosivuston sisältöä tai poistaa tilapäisesti tai pysyvästi käytöstä minkä tahansa verkkosivuston osa-alueen ilmoittamatta siitä etukäteen.
  SENSAI Cosmetics nimenomaisesti sanoutuu irti kaikesta vastuusta koskien asiakkaille tästä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.


  Page Top