Vennligst les disse vilkårene og betingelsene før du bruker nettsiden SENSAI Cosmetics . Ved bruk av nettsiden aksepteres vilkårene og betingelsense.

Opphavsrett

Med mindre annet er spesifisert, SENSAI Cosmetics og dens tilknyttede selskaper innehar de opphavsrettigheter til alle bilder, lyd, skrevet tekst og annet innhold (samlet kalt "Innhold") på Nettstedet og rettighetene til å presentere innholdet på nettsiden.
Innholdet kan bli fritt sett, men kan ikke ikke brukes (i noen form, inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon, modifikasjon, og distribusjon) noen som helst måte eller for noe formål som strekker seg forbi personlig bruk eller utenfor rekkevidden godkjent i henhold til lov , uten skriftlig tillatelse fra SENSAI Cosmetics. Vær oppmerksom på at bruk av innholdet uten slik forhåndstillatelse fra SENSAI Cosmetics kan utgjøre brudd på opphavsretten og varemerkerett eller brudd på bilderettigheter og personvern

Varmerker, osv.

Rettigheter i forbindelse med varemerker, logoer og servicemerker kjennetegnet på nettstedet tilhører SENSAI Cosmetics, filialer av SENSAI Cosmetics, eller rettighetshavere som har gitt tillatelse til bruk til SESAI Cosmetics (samlet "rettighetshavere, osv."). Varemerker, logoer og servicemerker omtalt på nettstedet kan ikke brukes uten tillatelse fra de nevnte rettighetshavere, osv.

Lenker

Lenker til SENSAI Cosmetics nettside:

Lenker til SENSAI Cosmetics nettside er i prinsippet ubegrenset. Vi kan imidlertid be om å fjerne en innkommende lenke, avhengig av innholdet på nettsiden linken kommer fra og/eller metoden som koblingen er etablert. For ytterligere informasjon, vennligst se "Forholdsregler vedrørende innkommende lenker" herunder.
SENSAI Cosmetics sjekker ikke hjemmesidene til tredjeparter med innkommende lenker til nettstedet ("tredjeparts nettsteder") og kan gi noen garantier av noe slag i denne forbindelse. Vi bærer derfor ikke ansvar for eventuelle skader som kan oppstå i forbindelse med innkommende linker til nettstedet.

Forholdsregler angående innkommende lenker:

  • Det er forbudt å koble innhold til Sensai Cosmetics nettsted som inneholder ett av følgende innhold: Innhold som strider mot offentlig orden eller god moral
  • Innhold som bryter lover og regler
  • Innhold av en antisosial art
  • Innhold som inneholder materiale av en eksplisitt voksen natur
  • Innhold som ærekrenker eller fornærmer SENSAI Cosmetics (eller et tilknyttet selskap), en artist eller annen nærstående part
  • Innhold som kan objektivt anses å overdøve bedriftens verdi av SENSAI Cosmetics

Vær oppmerksom på følgende regler når du setter opp en lenke til nettsiden:

  • Et klikk på lenken bør enten åpne et nytt vindu i brukerens nettleser eller veksle fra siden med lenken til den koblede siden på nettstedet.
  • Koblingen bør ikke etableres for upassende formål.
  • Koblingen må ikke sperre for bruk av nettstedet av andre parter

Lenker fra nettsiden:

SENSAI Cosmetics oppgir lenker fra nettstedet til tredjeparts nettsteder for bekvemmeligheten av kundene Ikke noe innhold omtalt på tredjeparts nettsteder er garantert eller godkjent av SENSAI Cosmetics.
SENSAI Cosmetics bærer derfor ikke ansvar for innholdet på tredjeparts nettsteder eller for eventuelle skader som kan oppstå fra en kundes bruk av en tredjeparts nettside.

Ansvarsfraskrivelse

SENSAI Cosmetics offentliggjør all informasjon på dette nettstedet til det beste av sin kunnskap og tro. Men SENSAI Cosmetics fraskriver seg uttrykkelig alle garantier overhodet om innhold, inkludert, men ikke begrenset til, garantier med hensyn til nøyaktighet, forrige besøk, gyldighet og sikkerhet. Ikke under noe tilfelle skal SENSAI Cosmetics holdes ansvarlig for eventuelle skader, tap, og/eller problemer, osv. som følge av eller som følge av bruken av nettstedet.
Videre kan SENSAI Cosmetics endre, modifisere, og/eller slette, osv. innholdet på nettstedet, eller kan suspendere eller avslutte, osv ethvert aspekt av nettstedet uten forutgående varsel.
SENSAI Cosmetics fraskriver uttrykkelig seg alt ansvar for eventuelle skader påført kundene herved.

Use of cookies

We require your consent to the use of cookies before you can visit this website.
I consent to the use of cookies.

COOKIES

We are sorry that you have decided not to use cookies.
Unfortunately, our website does not work optimally without the use of cookies. Hence, you will be unable to visit this page.
If you would like to change your mind and authorize the use of cookies at this time, please click here.

About cookies

We, SENSAI Cosmetics Inc. in Japan, use cookies on our webpages to improve our webpages, including enhancing information, services provided and the ease of use of the webpages, and on some pages, to authenticate membership for login, customize the service contents or distribute advertising based on browsing history. A cookie is an electronic file that is transmitted from a particular webpage to a browser viewing that page which can be retrieved later to distinguish a customer’s computer.
We also use a system operated by a provider other than us for use of cookies. For more details, see here.
You can disable or delete cookies in your browser settings. However, this makes certain services, including services requiring login, unavailable.

Use of cookies

We require your consent to the use of cookies before you can visit this website.
I consent to the use of cookies.

Use of the cookie information by 3rd party service providers

In order to analyze user access and optimize advertising distribution, SENSAI Cosmetics Inc. have acquired statistical website usage information through cookies or web beacons operated by 3rd party service providers (*1) and also distributed advertising via 3rd party service provider on their websites. The cookie information used for access analysis or advertising distribution by 3rd party service providers cannot be used to distinguish an individual. SENSAI Cosmetics Inc. in conjunction with 3rd party service providers have optimized and distributed advertising (ex. retargeting advertising and behavior targeting advertising) based on the customer’s previous access to SENSAI website or other website with a combination of 1st party cookie (ex. Google Analytics Cookie) and 3rd party cookie (ex. DoubleClick Cookie).

(*1) 3rd party service providers whom SENSAI Cosmetics Inc. engage for web access analysis and advertising distribution refers to the following companies.
For details of cookie information use by 3rd party service providers, please visit their website linked below.
If you wish to disable cookies (opt-out), please access the opt-out pages of each 3rd party service provider described below and follow the steps to disable cookies. Please note that disabling cookies (opting-out) may restrict use of some services.

Service for optimization of advertising distribution

Service for website access analysis

List of opt-out pages

Opt-out page for Google Inc.: http://www.google.com/settings/ads
Opt-out page for Google Inc. DoubleClick cookie: https://www.google.com/settings/u/0/ads/plugin?hl=ja
Opt-out page for Yahoo Japan Corporation: http://btoptout.yahoo.co.jp/optout/preferences.html
Opt-out page for FreakOut, Inc.: http://fout.jp/privacy-policy-2/
Opt-out page for Facebook, Inc.: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/#_=_
Opt-out page for D.A.Consortium Inc.: http://feedback.impact-ad.jp/optout?a=mone

Use of Google Analytics

SENSAI Cosmetics Inc. use Google Analytics on their websites to collect information for marketing and promotion, conduct statistical analysis of website usage, perform maintenance and management, and solve problems. Even though Google Analytics collects user information via cookies, information that can be used to identify an individual is not collected. User information collected by Google Analytics via cookies shall be managed by Google in accordance with Google’s privacy policy.
If you refuse to have your information collected by Google Analytics on SENSAI Cosmetics Inc. websites, you can suspend collection of information by enabling the Google Analytics Opt-out Add-on on the following Google page.
Google Analytics Opt-out Add-on
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja

For more details on the information collected by Google Analytics and Google’s privacy policy, please visit the following Google websites. Please note that none of the SENSAI Cosmetics Inc. shall be responsible for any damages resulting from the use of Google Analytics services.
Google Analytics Terms of Services
http://www.google.com/analytics/terms/jp.html
Google Policy and Terms
https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/