Vennligst les disse vilkårene og betingelsene før du bruker nettsiden SENSAI Cosmetics . Ved bruk av nettsiden aksepteres vilkårene og betingelsense.

Opphavsrett

Med mindre annet er spesifisert, SENSAI Cosmetics og dens tilknyttede selskaper innehar de opphavsrettigheter til alle bilder, lyd, skrevet tekst og annet innhold (samlet kalt "Innhold") på Nettstedet og rettighetene til å presentere innholdet på nettsiden.
Innholdet kan bli fritt sett, men kan ikke ikke brukes (i noen form, inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon, modifikasjon, og distribusjon) noen som helst måte eller for noe formål som strekker seg forbi personlig bruk eller utenfor rekkevidden godkjent i henhold til lov , uten skriftlig tillatelse fra SENSAI Cosmetics. Vær oppmerksom på at bruk av innholdet uten slik forhåndstillatelse fra SENSAI Cosmetics kan utgjøre brudd på opphavsretten og varemerkerett eller brudd på bilderettigheter og personvern

Varmerker, osv.

Rettigheter i forbindelse med varemerker, logoer og servicemerker kjennetegnet på nettstedet tilhører SENSAI Cosmetics, filialer av SENSAI Cosmetics, eller rettighetshavere som har gitt tillatelse til bruk til SESAI Cosmetics (samlet "rettighetshavere, osv."). Varemerker, logoer og servicemerker omtalt på nettstedet kan ikke brukes uten tillatelse fra de nevnte rettighetshavere, osv.

Lenker

Lenker til SENSAI Cosmetics nettside:

Lenker til SENSAI Cosmetics nettside er i prinsippet ubegrenset. Vi kan imidlertid be om å fjerne en innkommende lenke, avhengig av innholdet på nettsiden linken kommer fra og/eller metoden som koblingen er etablert. For ytterligere informasjon, vennligst se "Forholdsregler vedrørende innkommende lenker" herunder.
SENSAI Cosmetics sjekker ikke hjemmesidene til tredjeparter med innkommende lenker til nettstedet ("tredjeparts nettsteder") og kan gi noen garantier av noe slag i denne forbindelse. Vi bærer derfor ikke ansvar for eventuelle skader som kan oppstå i forbindelse med innkommende linker til nettstedet.

Forholdsregler angående innkommende lenker:

  • Det er forbudt å koble innhold til Sensai Cosmetics nettsted som inneholder ett av følgende innhold: Innhold som strider mot offentlig orden eller god moral
  • Innhold som bryter lover og regler
  • Innhold av en antisosial art
  • Innhold som inneholder materiale av en eksplisitt voksen natur
  • Innhold som ærekrenker eller fornærmer SENSAI Cosmetics (eller et tilknyttet selskap), en artist eller annen nærstående part
  • Innhold som kan objektivt anses å overdøve bedriftens verdi av SENSAI Cosmetics

Vær oppmerksom på følgende regler når du setter opp en lenke til nettsiden:

  • Et klikk på lenken bør enten åpne et nytt vindu i brukerens nettleser eller veksle fra siden med lenken til den koblede siden på nettstedet.
  • Koblingen bør ikke etableres for upassende formål.
  • Koblingen må ikke sperre for bruk av nettstedet av andre parter

Lenker fra nettsiden:

SENSAI Cosmetics oppgir lenker fra nettstedet til tredjeparts nettsteder for bekvemmeligheten av kundene Ikke noe innhold omtalt på tredjeparts nettsteder er garantert eller godkjent av SENSAI Cosmetics.
SENSAI Cosmetics bærer derfor ikke ansvar for innholdet på tredjeparts nettsteder eller for eventuelle skader som kan oppstå fra en kundes bruk av en tredjeparts nettside.

Ansvarsfraskrivelse

SENSAI Cosmetics offentliggjør all informasjon på dette nettstedet til det beste av sin kunnskap og tro. Men SENSAI Cosmetics fraskriver seg uttrykkelig alle garantier overhodet om innhold, inkludert, men ikke begrenset til, garantier med hensyn til nøyaktighet, forrige besøk, gyldighet og sikkerhet. Ikke under noe tilfelle skal SENSAI Cosmetics holdes ansvarlig for eventuelle skader, tap, og/eller problemer, osv. som følge av eller som følge av bruken av nettstedet.
Videre kan SENSAI Cosmetics endre, modifisere, og/eller slette, osv. innholdet på nettstedet, eller kan suspendere eller avslutte, osv ethvert aspekt av nettstedet uten forutgående varsel.
SENSAI Cosmetics fraskriver uttrykkelig seg alt ansvar for eventuelle skader påført kundene herved.