Läs dessa användningsvillkor innan du använder SENSAI Cosmetics webbplats. Genom att använda webbplatsen godkänner du våra villkor och bestämmelser.

Upphovsrätt

Om inte annat angetts innehar SENSAI Cosmetics och dess närstående bolag upphovsrätten till alla bilder, ljud, skrivna texter och annat innehåll (gemensamt kallat "Innehållet") på webbplatsen och innehar rättigheterna att framföra detta innehåll på webbplatsen.

Innehållet kan ses obegränsat, men får inte användas (i någon form, inklusive, men inte begränsat till, mångfaldigande, modifiering och återförsäljning) på något sätt eller för något syfte som sträcker sig utöver personlig användning, eller utöver användningen tillåten enligt lag, utan föregående skriftligt tillstånd från SENSAI Cosmetics. Notera att användningen av Innehållet utan sådant föregående tillstånd från SENSAI Cosmetics kan utgöra en överträdelse av upphovsrättslagar och varumärkesrätt eller ett brott mot bildrättigheter och integritet.

Varumärken etc.

Rättigheter i samband med varumärken, logotyper och servicemärken som visas på webbplatsen tillhör SENSAI Cosmetics, närstående bolag till SENSAI Cosmetics, eller rättighetsinnehavare som har gett SENSAI Cosmetics tillstånd att använda dem (gemensamt kallade "Rättighetsinnehavare, etc."). Varumärken, logotyper och servicemärken som visas på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från sagda Rättighetsinnehavare, etc.

Länkar

Länkar till SENSAI Cosmetics webbplats:

Länkar till SENSAI Cosmetics webbplats är i princip oinskränkta. Vi kan dock begära att en länk tas bort, beroende på innehållet på webbplatsen som länken kommer ifrån och/eller sättet som den upprättats på. Se "Försiktighetsåtgärder gällande inkommande länkar" nedan för mer information.
SENSAI Cosmetics kontrollerar inte tredje parters webbplatser med inkommande länkar till webbplatsen (”tredje parters webbplatser”) och kan inte ge några garantier gällande dessa. Vi ansvarar därför inte för skador som kan uppstå i samband med inkommande länkar till webbplatsen.

Försiktighetsåtgärder gällande inkommande länkar:

  • Det är förbjudet att länka innehåll till SENSAI Cosmetics webbplats som har något av följande innehåll: Innehåll som motsäger den allmänna ordningen eller god moral
  • Innehåll som överträder lagar och förordningar
  • Innehåll av samhällsfientlig natur
  • Innehåll med material av uttryckligen barnförbjuden natur
  • Innehåll som förtalar eller kränker SENSAI Cosmetics (eller ett närstående bolag), en artist eller annan närstående part
  • Innehåll som objektivt kan anses minska SENSAI Cosmetics företagsvärde

Iaktta följande regler när du upprättar en länk till webbplatsen:

  • Ett klick på länken ska antingen öppna ett nytt fönster i användares webbläsare eller växla från sidan med länken till den länkade sidan på webbplatsen.
  • Länken får inte skapas för otillbörliga ändamål.
  • Länken ska inte blockera användningen av andra parters webbplatser

Länkar från webbplatsen:

SENSAI Cosmetics tillhandahåller länkar från webbplatsen till tredje parters webbplatser till förmån för kunderna. Inget innehåll på tredje parters webbplatser garanteras eller godkänns av SENSAI Cosmetics. SENSAI Cosmetics har därför inga skyldigheter eller något ansvar för innehållet på tredje parters webbplatser eller för skador som kan uppkomma av en kunds användning av en tredje parts webbplats.

Ansvarsfriskrivning

SENSAI Cosmetics publicerar all information på webbplatsen efter bästa förmåga. Dock avsäger sig SENSAI Cosmetics uttryckligen alla ansvarsförbindelser gällande innehållet, inklusive men inte begränsat till, garantier beträffande riktighet, nyhet, giltighet och säkerhet. SENSAI Cosmetics ska inte under några omständigheter hållas ansvariga för skador, förluster, och/eller problem etc. som uppkommer med anledning av eller är resultatet av användningen av webbplatsen.
Vidare kan SENSAI Cosmetics ändra, modifiera, och/eller ta bort etc. innehållet på webbplatsen, eller inställa eller avbryta etc. delar av webbplatsen utan föregående meddelande.
SENSAI Cosmetics frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för skador som drabbar kunder härmed.

Användning av cookies

Vi behöver ditt samtycke för användning av cookies innan du kan besöka hemsidan.
Jag samtycker till användning av cookies.

COOKIES

Vi beklagar att du inte vill använda cookies.
Tyvärr fungerar inte vår hemsida optimalt utan användning av cookies. Därför kommer du inte att kunna besöka den här sidan.
Om du ändrar dig och vill godkänna användning av cookies, klicka här.

Om cookies

Vi, SENSAI Cosmetics Inc. i Japan, använder cookies för att utveckla våra webbplatser, inklusive förbättra informationen, tillhandahållna tjänster och webbplatsernas användbarhet, och på vissa webbplatser, verifiera medlemskap för inloggning, anpassa tjänstens innehåll eller fördela annonser baserat på sökhistorik. En cookie är en elektronisk fil som överförs från en viss webbsida till en webbläsare som visar den sidan och som kan hämtas senare för att identifiera en kunds dator.
Vår användning av cookies hanteras dessutom av en annan leverantör än oss själva. För mer information, se här.
Du kan inaktivera eller ta bort cookies i dina webbläsarinställningar. Detta gör dock att vissa tjänster, inklusive tjänster som kräver inloggning, inte går att nå.

Användning av cookies

Innan du besöker denna webbplats vill vi att du accepterar användningen av cookies.
Jag accepterar användningen av cookies.

Användning av cookieinformationen av tredjeparts tjänsteleverantörer

För att analysera användaråtkomst och optimera annonsfördelningen har Sensai Cosmetics Inc. förvärvat statistisk information om webbplatsanvändning via cookies eller webbsignaler som hanteras av tredjeparts tjänsteleverantörer (*1) och även annonsfördelning via tredjeparts tjänsteleverantör på deras webbplatser. Cookieinformationen som används för åtkomstanalys eller annonsfördelning av tredjeparts tjänsteleverantörer kan inte användas för att identifiera en enskild person. SENSAI Cosmetics Inc. har i samarbete med tredjeparts tjänsteleverantörer optimerat och fördelat annonsering (t.ex. återannonsering och beteende som riktar in sig mot annonsering) baserat på kundens tidigare åtkomst till SENSAI:s webbplats eller annan webbplats med en kombination av förstapartscookies (t.ex. cookie från Google Analytics) och tredjepartscookies (t.ex. cookie från DoubleClick).

(*1) Tredjeparts tjänsteleverantörer som SENSAI Cosmetics Inc. anlitar för webbåtkomstanalys och annonsfördelning hänvisar till följande företag.
För mer uppgifter om användning av cookieinformation av tredjeparts tjänsteleverantörer, besök respektive webbplats via länken nedan.
Om du vill inaktivera cookies (opt-out), gå till opt-out-sidorna för varje tredjepartsleverantörer nedan och följ anvisningarna för att inaktivera cookies. Observera att inaktivering av cookies (opt-out) kan begränsa användningen av vissa tjänster.

Tjänst för optimering av annonsfördelning

Tjänst för analys av webbplatsåtkomst

Lista över opt-out-sidor

Opt-out-sida för Google Inc.: https://adssettings.google.com?hl=sv
Opt-out-sida för Google Inc. DoubleClick-cookie:https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sv
Opt-out-sida för Yahoo Japan Corporation: http://btoptout.yahoo.co.jp/optout/preferences.html
Opt-out-sida för FreakOut, Inc.: https://js.fout.jp/info/privacy_en.html
Opt-out-sida för Facebook, Inc.: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Opt-out-sida för D.A.Consortium Inc.: http://feedback.impact-ad.jp/optout?a=mone

Användning av Google Analytics

SENSAI Cosmetics Inc. använder Google Analytics på sina webbplatser för att samla in information för marknadsföring och reklamkampanjer, genomföra statistisk analys av webbplatsanvändning, utföra underhålls- och hanteringsåtgärder samt lösa problem. Trots att Google Analytics samlar in användarinformation via cookies samlas ingen information in som kan användas för att identifiera en enskild person. Användarinformation som samlas in av Google Analytics via cookies ska hanteras av Google i enlighet med Googles sekretesspolicy.
Om du inte vill att dina uppgifter ska samlas in av Google Analytics på webbplatser som tillhör SENSAI Cosmetics Inc. kan du avbryta insamlingen av information genom att aktivera Google Analytics opt-out-tillägg på följande Google-sida.
Opt-out-tillägg för Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja

För mer information om informationen som samlas in av Google Analytics och Googles sekretesspolicy, besök följande Google-webbplatser. Observera att inget av företagen inom SENSAI Cosmetics Inc. kan hållas ansvarigt för eventuella skador till följd av användningen av Google Analytics tjänster.
Användarvillkor för Google Analytics
https://www.google.com/analytics/terms/se.html
Googles policy och villkor
https://policies.google.com/privacy?hl=sv