Przed skorzystaniem z serwisu SENSAI Cosmetics, prosimy o przeczytanie niniejszych Zasad i warunków korzystania z serwisu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje Zasady i warunki korzystania z serwisu.

Prawa autorskie

O ile nie postanowiono inaczej, SENSAI Cosmetics oraz spółki powiązane posiadają prawa autorskie do wykorzystanych na stronie obrazów, dokumentów dźwiękowych, tekstów pisanych oraz pozostałych treści (dalej zwanych łącznie „Treściami”) oraz prawa do publikacji tych Treści na stronie.

Opublikowane Treści mogą być swobodnie przeglądane, ale zabronione jest ich wykorzystywanie (w jakiejkolwiek formie, w tym, między innymi, poprzez powielanie, modyfikację i rozpowszechnianie) za pomocą jakiejkolwiek metody i do jakiegokolwiek celu wykraczającego poza użytek osobisty lub poza zakres ustanowiony przez prawo, bez uprzedniego pisemnego upoważnienia wydanego przez SENSAI Cosmetics. Zwracamy uwagę, że wykorzystanie Treści bez wspomnianego uprzedniego upoważnienia ze strony SENSAI Cosmetics może stanowić naruszenie prawa autorskiego oraz prawa ochronnego na znak towarowy lub pogwałcenie prawa do wizerunku oraz prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.

Znaki handlowe, itp.

Prawa powiązane ze znakami handlowymi, logo oraz znakami usługowymi występujące na niniejszej stronie są własnością SENSAI Cosmetics, spółek stowarzyszonych lub posiadaczy praw, którzy udzielili SENSAI Cosmetics zezwolenia na ich używanie (dalej zwanych łącznie „posiadacze praw i inne podobne podmioty”). Znaki towarowe, logo oraz znaki usługowe występujące na niniejszej stronie nie mogą zostać wykorzystane bez zgody wspomnianych posiadaczy praw i innych podobnych podmiotów.

Linki

Linki do strony SENSAI Cosmetics

Linki do strony internetowej SENSAI Cosmetics są z zasady nie obwarowane ograniczeniami. Możemy jednakże prosić o usunięcie danego linku przychodzącego, w zależności od treści wyświetlanych na stronie, z której link pochodzi i/lub sposobu w jaki został umieszczony. Więcej informacji podano poniżej, w części „Zabezpieczenia odnośnie linków przychodzących”.
SENSAI Cosmetics nie weryfikuje zewnętrznych stron internetowych, na których zamieszczono linki przekierowujące do jej serwisu (dalej zwanych „zewnętrznymi stronami internetowymi”) i nie może udzielić żadnych gwarancji w tym względzie. W związku z tym, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez linki odsyłające do naszego serwisu.

Zabezpieczenia odnośnie linków przychodzących:

Zabrania się umieszczania linków odsyłających do serwisu SENSAI Cosmetics na stronach internetowych zawierających jakiekolwiek z poniższych treści:

  • Treści naruszające porządek publiczny lub dobre obyczaje
  • Treści naruszające obowiązujące prawa i przepisy
  • Treści o charakterze antyspołecznym
  • Treści zwierające materiały jednoznacznie przeznaczone dla osób dorosłych
  • Treści, które zniesławiają lub obrażają SENSAI Cosmetics (lub spółkę powiązaną), artystę lub jakikolwiek podmiot powiązany
  • Treści, które w sposób obiektywny mogą zostać uznane za sprzeczne z wartościami korporacyjnymi SENSAI Cosmetics

Przy zamieszczaniu linku do naszego serwisu należy przestrzegać następujących zasad:

  • Kliknięcie w link powinno spowodować otwarcie się nowego okna w przeglądarce użytkownika lub przejście ze strony z linkiem na wskazaną w linku stronę naszego serwisu.
  • Nie należy umieszczać linku w jakimkolwiek nieodpowiednim celu.
  • Link nie może blokować korzystania przez osoby trzecie z naszego serwisu internetowego.

Linki wychodzące z serwisu internetowego SENSAI Cosmetics:

W trosce o komfort swoich klientów, SENSAI Cosmetics udostępnia na swojej witrynie linki odsyłające do zewnętrznych stron internetowych. SENSAI Cosmetics nie udziela gwarancji ani nie sprawuje kontroli nad jakimikolwiek treściami zamieszczanymi na zewnętrznych stronach internetowych.
Tym samym, SENSAI Cosmetics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane na zewnętrznych stronach internetowych lub za szkody mogące powstać w wyniku korzystania przez użytkownika z tych stron.

Zastrzeżenia

Wszystkie informacje publikowane na niniejszym serwisie odpowiadają najlepszemu stanowi wiedzy oraz przekonaniom SENSAI Cosmetics. Niemniej jednak, SENSAI Cosmetics wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje odnośnie treści, w tym, między innymi, gwarancje dotyczące dokładności, aktualności, ważności oraz bezpieczeństwa. SENSAI Cosmetics w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty i/lub zakłócenia, itp., wynikające z korzystania z niniejszego serwisu.
Ponadto, SENSAI Cosmetics może wprowadzać zmiany, modyfikacje i/lub usuwać treści ze swojej strony internetowej, lub może też zawiesić lub zaprzestać prowadzenia jakiejkolwiek części serwisu bez uprzedniego powiadomienia.
SENSAI Cosmetics zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione niniejszym przez klientów.

Use of cookies

We require your consent to the use of cookies before you can visit this website.
I consent to the use of cookies.

COOKIES

We are sorry that you have decided not to use cookies.
Unfortunately, our website does not work optimally without the use of cookies. Hence, you will be unable to visit this page.
If you would like to change your mind and authorize the use of cookies at this time, please click here.

About cookies

We, SENSAI Cosmetics Inc. in Japan, use cookies on our webpages to improve our webpages, including enhancing information, services provided and the ease of use of the webpages, and on some pages, to authenticate membership for login, customize the service contents or distribute advertising based on browsing history. A cookie is an electronic file that is transmitted from a particular webpage to a browser viewing that page which can be retrieved later to distinguish a customer’s computer.
We also use a system operated by a provider other than us for use of cookies. For more details, see here.
You can disable or delete cookies in your browser settings. However, this makes certain services, including services requiring login, unavailable.

Use of cookies

We require your consent to the use of cookies before you can visit this website.
I consent to the use of cookies.

Use of the cookie information by 3rd party service providers

In order to analyze user access and optimize advertising distribution, SENSAI Cosmetics Inc. have acquired statistical website usage information through cookies or web beacons operated by 3rd party service providers (*1) and also distributed advertising via 3rd party service provider on their websites. The cookie information used for access analysis or advertising distribution by 3rd party service providers cannot be used to distinguish an individual. SENSAI Cosmetics Inc. in conjunction with 3rd party service providers have optimized and distributed advertising (ex. retargeting advertising and behavior targeting advertising) based on the customer’s previous access to SENSAI website or other website with a combination of 1st party cookie (ex. Google Analytics Cookie) and 3rd party cookie (ex. DoubleClick Cookie).

(*1) 3rd party service providers whom SENSAI Cosmetics Inc. engage for web access analysis and advertising distribution refers to the following companies.
For details of cookie information use by 3rd party service providers, please visit their website linked below.
If you wish to disable cookies (opt-out), please access the opt-out pages of each 3rd party service provider described below and follow the steps to disable cookies. Please note that disabling cookies (opting-out) may restrict use of some services.

Service for optimization of advertising distribution

Service for website access analysis

List of opt-out pages

Opt-out page for Google Inc.: http://www.google.com/settings/ads
Opt-out page for Google Inc. DoubleClick cookie: https://www.google.com/settings/u/0/ads/plugin?hl=ja
Opt-out page for Yahoo Japan Corporation: http://btoptout.yahoo.co.jp/optout/preferences.html
Opt-out page for FreakOut, Inc.: http://fout.jp/privacy-policy-2/
Opt-out page for Facebook, Inc.: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/#_=_
Opt-out page for D.A.Consortium Inc.: http://feedback.impact-ad.jp/optout?a=mone

Use of Google Analytics

SENSAI Cosmetics Inc. use Google Analytics on their websites to collect information for marketing and promotion, conduct statistical analysis of website usage, perform maintenance and management, and solve problems. Even though Google Analytics collects user information via cookies, information that can be used to identify an individual is not collected. User information collected by Google Analytics via cookies shall be managed by Google in accordance with Google’s privacy policy.
If you refuse to have your information collected by Google Analytics on SENSAI Cosmetics Inc. websites, you can suspend collection of information by enabling the Google Analytics Opt-out Add-on on the following Google page.
Google Analytics Opt-out Add-on
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja

For more details on the information collected by Google Analytics and Google’s privacy policy, please visit the following Google websites. Please note that none of the SENSAI Cosmetics Inc. shall be responsible for any damages resulting from the use of Google Analytics services.
Google Analytics Terms of Services
http://www.google.com/analytics/terms/jp.html
Google Policy and Terms
https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/