Przed skorzystaniem z serwisu SENSAI Cosmetics, prosimy o przeczytanie niniejszych Zasad i warunków korzystania z serwisu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje Zasady i warunki korzystania z serwisu.

Prawa autorskie

O ile nie postanowiono inaczej, SENSAI Cosmetics oraz spółki powiązane posiadają prawa autorskie do wykorzystanych na stronie obrazów, dokumentów dźwiękowych, tekstów pisanych oraz pozostałych treści (dalej zwanych łącznie „Treściami”) oraz prawa do publikacji tych Treści na stronie.

Opublikowane Treści mogą być swobodnie przeglądane, ale zabronione jest ich wykorzystywanie (w jakiejkolwiek formie, w tym, między innymi, poprzez powielanie, modyfikację i rozpowszechnianie) za pomocą jakiejkolwiek metody i do jakiegokolwiek celu wykraczającego poza użytek osobisty lub poza zakres ustanowiony przez prawo, bez uprzedniego pisemnego upoważnienia wydanego przez SENSAI Cosmetics. Zwracamy uwagę, że wykorzystanie Treści bez wspomnianego uprzedniego upoważnienia ze strony SENSAI Cosmetics może stanowić naruszenie prawa autorskiego oraz prawa ochronnego na znak towarowy lub pogwałcenie prawa do wizerunku oraz prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.

Znaki handlowe, itp.

Prawa powiązane ze znakami handlowymi, logo oraz znakami usługowymi występujące na niniejszej stronie są własnością SENSAI Cosmetics, spółek stowarzyszonych lub posiadaczy praw, którzy udzielili SENSAI Cosmetics zezwolenia na ich używanie (dalej zwanych łącznie „posiadacze praw i inne podobne podmioty”). Znaki towarowe, logo oraz znaki usługowe występujące na niniejszej stronie nie mogą zostać wykorzystane bez zgody wspomnianych posiadaczy praw i innych podobnych podmiotów.

Linki

Linki do strony SENSAI Cosmetics

Linki do strony internetowej SENSAI Cosmetics są z zasady nie obwarowane ograniczeniami. Możemy jednakże prosić o usunięcie danego linku przychodzącego, w zależności od treści wyświetlanych na stronie, z której link pochodzi i/lub sposobu w jaki został umieszczony. Więcej informacji podano poniżej, w części „Zabezpieczenia odnośnie linków przychodzących”.
SENSAI Cosmetics nie weryfikuje zewnętrznych stron internetowych, na których zamieszczono linki przekierowujące do jej serwisu (dalej zwanych „zewnętrznymi stronami internetowymi”) i nie może udzielić żadnych gwarancji w tym względzie. W związku z tym, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez linki odsyłające do naszego serwisu.

Zabezpieczenia odnośnie linków przychodzących:

Zabrania się umieszczania linków odsyłających do serwisu SENSAI Cosmetics na stronach internetowych zawierających jakiekolwiek z poniższych treści:

  • Treści naruszające porządek publiczny lub dobre obyczaje
  • Treści naruszające obowiązujące prawa i przepisy
  • Treści o charakterze antyspołecznym
  • Treści zwierające materiały jednoznacznie przeznaczone dla osób dorosłych
  • Treści, które zniesławiają lub obrażają SENSAI Cosmetics (lub spółkę powiązaną), artystę lub jakikolwiek podmiot powiązany
  • Treści, które w sposób obiektywny mogą zostać uznane za sprzeczne z wartościami korporacyjnymi SENSAI Cosmetics

Przy zamieszczaniu linku do naszego serwisu należy przestrzegać następujących zasad:

  • Kliknięcie w link powinno spowodować otwarcie się nowego okna w przeglądarce użytkownika lub przejście ze strony z linkiem na wskazaną w linku stronę naszego serwisu.
  • Nie należy umieszczać linku w jakimkolwiek nieodpowiednim celu.
  • Link nie może blokować korzystania przez osoby trzecie z naszego serwisu internetowego.

Linki wychodzące z serwisu internetowego SENSAI Cosmetics:

W trosce o komfort swoich klientów, SENSAI Cosmetics udostępnia na swojej witrynie linki odsyłające do zewnętrznych stron internetowych. SENSAI Cosmetics nie udziela gwarancji ani nie sprawuje kontroli nad jakimikolwiek treściami zamieszczanymi na zewnętrznych stronach internetowych.
Tym samym, SENSAI Cosmetics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane na zewnętrznych stronach internetowych lub za szkody mogące powstać w wyniku korzystania przez użytkownika z tych stron.

Zastrzeżenia

Wszystkie informacje publikowane na niniejszym serwisie odpowiadają najlepszemu stanowi wiedzy oraz przekonaniom SENSAI Cosmetics. Niemniej jednak, SENSAI Cosmetics wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje odnośnie treści, w tym, między innymi, gwarancje dotyczące dokładności, aktualności, ważności oraz bezpieczeństwa. SENSAI Cosmetics w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty i/lub zakłócenia, itp., wynikające z korzystania z niniejszego serwisu.
Ponadto, SENSAI Cosmetics może wprowadzać zmiany, modyfikacje i/lub usuwać treści ze swojej strony internetowej, lub może też zawiesić lub zaprzestać prowadzenia jakiejkolwiek części serwisu bez uprzedniego powiadomienia.
SENSAI Cosmetics zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione niniejszym przez klientów.

Wykorzystywanie plików cookie

Przed odwiedzeniem tej strony internetowej musisz wyrazić zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie plików cookie.

PLIKI COOKIE

Przykro nam, że nie chcesz zezwolić na korzystanie z plików cookie.
Niestety bez stosowania plików cookie nasza strona nie działa w sposób optymalny. Nie będziesz mieć zatem możliwości odwiedzenia tej strony.
Jeżeli chcesz zmienić zdanie i zezwolić na korzystanie z plików cookie teraz, proszę kliknij tutaj.

O plikach cookie

My, SENSAI Cosmetics Inc. w Japonii, wykorzystujemy pliki cookie na naszych stronach internetowych, aby je ulepszać, w tym ulepszać informacje, świadczone usługi i łatwość korzystania ze stron internetowych, a na niektórych stronach dla uwierzytelniania członkostwa przy logowaniu, dostosowania treści usług lub rozpowszechniania reklam na podstawie historii przeglądania. Plik cookie to plik elektroniczny, który jest przesyłany z określonej strony internetowej do przeglądarki wyświetlającej tę stronę, który można później wyszukać w celu rozróżnienia komputera klienta.
Używamy również systemu obsługiwanego przez dostawcę innego niż my w celu korzystania z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tutaj.
Można wyłączyć lub usunąć pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Jednak powoduje to, że niektóre usługi, w tym usługi wymagające logowania, staną się niedostępne.

Wykorzystanie plików cookie

Przed odwiedzeniem tej strony internetowej wymagamy zgody użytkownika na wykorzystanie plików cookie.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie plików cookie.

Wykorzystanie informacji z plików cookie przez zewnętrznych dostawców

Aby analizować dostęp użytkowników i optymalizować dystrybucję reklam, SENSAI Cosmetics Inc. uzyskała statystyczne informacje o użytkowaniu strony internetowej za pomocą plików cookie lub sygnalizatorów sieciowych, obsługiwanych przez niezależnych dostawców usług (*1), a także rozpowszechniała reklamy za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług na ich stronach internetowych. Informacje z plików cookie używane do analizy dostępu lub dystrybucji reklam przez zewnętrznych dostawców usług nie mogą być wykorzystane do odróżnienia osoby. SENSAI Cosmetics Inc. w połączeniu z zewnętrznymi dostawcami usług zoptymalizowało i rozpowszechniało reklamy (np. retargetowanie reklamy i reklamy kierującej zachowaniem) w oparciu o wcześniejszy dostęp klienta do strony SENSAI lub innej witryny, w połączeniu z plikami cookie strony pierwszej (np. Google Analytics Cookie) i plikami cookie stron trzecich (np. pliki cookie DoubleClick).

(*1) Zewnętrzni dostawcy usług, których SENSAI Cosmetics Inc. angażuje do analizy dostępu do strony internetowej i dystrybucji reklam, to następujące firmy.
Aby uzyskać szczegóły dotyczące wykorzystywania informacji z plików cookie przez niezależnych dostawców usług, proszę odwiedzić ich witrynę internetową, o adresie przytoczonym poniżej.
Chcąc wyłączyć pliki cookie (zrezygnować), przejść do stron rezygnacji każdego z opisanych poniżej dostawców usług zewnętrznych i postępować zgodnie z instrukcjami, aby wyłączyć pliki cookie. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie (rezygnacja) może ograniczyć korzystanie z niektórych usług.

Usługa optymalizacji dystrybucji reklam

Usługa analizy dostępu do strony

Lista stron rezygnacji

Strona rezygnacji dla Google Inc: https://adssettings.google.com?hl=pl
Strona rezygnacji dla plików cookie Google Inc. DoubleClick: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl
Strona rezygnacji dla Yahoo Japan Corporation: http://btoptout.yahoo.co.jp/optout/preferences.html
Strona rezygnacji dla FreakOut, Inc.: https://js.fout.jp/info/privacy_en.html
Strona rezygnacji dla Facebook, Inc.: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Strona rezygnacji dla D.A. Consortium Inc.: http://feedback.impact-ad.jp/optout?a=mone

Korzystanie z Google Analytics

SENSAI Cosmetics Inc. wykorzystuje Google Analytics na swoich stronach internetowych w celu zbierania informacji marketingowych i promocyjnych, przeprowadzania statystycznych analiz wykorzystania strony internetowej, wykonywania konserwacji i zarządzania oraz rozwiązywania problemów. Mimo że Google Analytics zbiera informacje o użytkownikach poprzez pliki cookie, informacje, które można wykorzystać do identyfikacji danej osoby, nie są gromadzone. Informacje o użytkownikach gromadzone przez Google Analytics poprzez pliki cookie będą zarządzane przez Google zgodnie z polityką prywatności Google.
Jeśli odmówisz zgody na zbieranie informacji o sobie przez Google Analytics na stronach internetowych Sensai Cosmetics Inc., to możesz zawiesić zbieranie informacji poprzez włączenie dodatku rezygnacji dla Google Analytics na poniższej stronie Google.
Dodatek rezygnacji dla Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Aby uzyskać więcej informacji na temat informacji gromadzonych przez Google i polityce prywatności Google Analytics, proszę odwiedzić poniższe strony internetowe Google. Należy pamiętać, że żadna osoba z SENSAI Cosmetics Inc. nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z usług Google Analytics.
Warunki korzystania z usług Google Analytics
https://www.google.com/analytics/terms/pl.html
Polityka i warunki Google
https://policies.google.com/privacy?hl=pl