SENSAI Cosmetics bruker personlig informasjon samlet inn fra våre kunder og forretningspartnere (kollektivt, "kunder") for ulike formål, herunder utvikling og forbedring av produkter og tjenester for å tilfredsstille våre kunder. SENSAI Cosmetics erkjenner at riktig håndtering og beskyttelse av personopplysninger er et viktig ansvar, noe som er nødvendig for å bevare tilliten våre kunder har til SENSAI Cosmetics. For å oppfylle dette ansvaret, overholder SENSAI Cosmetics alle lover og forskrifter om vern av personopplysninger ("Personvernloven"), og arbeider for å administrere og beskytte personlig informasjon i henhold til disse retningslinjene..

1. Bruk av personlig informasjon og spesifikk personlig informasjon osv. (kollektivt henvist som "Personlig informasjon osv.")

  SENSAI Cosmetics vil bruke kundenes personlige opplysninger osv. bare for det formål som er angitt til kunden på det tidspunkt opplysningene var samlet inn, og innenfor rammen av den bruken informert om på SENSAI Cosmetics nettside bruks(omfang), og vil ikke brukes til noe annet formål.

2. Riktig håndtering og beskyttelse av personlig informasjon osv.

  SENSAI Cosmetics har iverksatt følgende tiltak for å administrere og beskytte kundenes personlige opplysninger på riktig måte osv.:

  • Etablering av en organisasjon for å fremme beskyttelse av all personlig informasjon drevet av SENSAI Cosmetics, og utnevnelse av personer som håndterer personopplysninger osv;
  • Etablering av bedriftsinterne regler basert på beskyttelsesloven for personlig informasjon, individuell antall Lover og retningslinjer for behandling av personopplysninger.
  • Utdanning av ansatte og andre berørte for å sikre at de forstår viktigheten av beskyttelse av personopplysninger osv. og er godt kjent med alle relevante regler og retningslinjer;
  • Etablering og håndtering av personlig informasjon, registering og håndheving av hensiktsmessige restriksjoner for tilgangen til personlig informasjon osv.
  • Implementering av hensiktsmessige og rimelige sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert tilgang til, lekkasje, ødeleggelse eller endring av personlig informasjon osv..

3. Avsetning og utlevering til tredjeparter

  SENSAI Cosmetics vil ikke videreformidle eller offentliggjør kunders personlige informasjon til tredjepart, unntatt i følgende tilfeller:

  • Før samtykke er innhentet fra kunden om at personlig informasjon skal gjøres kjent;
  • Informasjon pålagt utgitt ved lov;
  • Opplysningene er gitt eller utleveres til en tjenesteleverandør i samsvar med omfanget av bruk (se artikkel 4 nedenfor); og
  • I tilfeller av felles bruk mellom konsernselskaper;
  • Den personlige informasjonen er gitt i forbindelse med forretninger grunnet fusjonen, spin-off eller på annen måte.

4. tjenesteleverandør

  SENSAI Cosmetics innleverer tidvis håndtering av personopplysninger osv. til utenforstående tjenesteleverandører. Kun tjenesteleverandører som har blitt bekreftet å ha evnen til riktig håndtering av personopplysninger osv. vil bli valgt. Videre vil SENSAI Cosmetics oppgi og avsløre kundenes personlige opplysninger isv. til slike tjenesteytere strengt i samsvar med omfanget av bruk, og krever skriftlige kontrakter eller lignende midler, til riktig å håndtere personlig informasjon osv, og med jevne mellomrom kontrollere etterlevelsen.

5. Svar på bekreftelse, revisjon og andre forespørsler angående personlig informasjon osv.

  Når en kunde ber om bekreftelse, revisjon (korreksjon, tillegg eller sletting), opphør av bruk eller fjerning av hans/hennes personlige opplysninger osv., vil SENSAI Cosmetics, etter verifisering av kundens identitet, etterkomme anmodningen, med mindre det er et forsvarlig grunnlag å nekte.

6. Respons på kommentarer og klager på behandling av personopplysninger osv.

  Vi vil gjøre vårt ytterste for å håndtere enhver kommentar eller klage vedrørende vår bruk av kundenes personlige opplysninger osv. på en rask og hensiktsmessig måte.

7. Cookies

  SENSAI Cosmetics bruker cookies på sine nettsider for å forbedre sine nettsider, inkludert å styrke informasjon og tjenester og å gjøre sine nettsteder enklere å bruke, og på enkelte nettsider, til å godkjenne medlemskap for pålogging, tilpasse tjenesteinnholdet eller distribuere reklame basert på leserloggen. En cookie er en elektronisk fil som overføres fra en bestemt nettside til en nettleser og viser den siden som kan hentes senere, samt skille brukerens datamaskin.
  SENSAI Cosmetics bruker også et system drevet av en annen leverandør enn SENSAI Cosmetics for bruk av cookies. For mer informasjon, se her.
  Du kan koble fra eller slette cookies i din nettlesers innstillinger. Det vil imidlertid gjøre visse tjenester, inklusiv tjenester for innlogging, utilgjengelige for deg.

8. Gjennomgang og forbedring for håndtering av personlig informasjon osv.

  Denne policyen kan bli gjennomgått fra tid til annen etter behov for å gjenspeile vår kontinuerlig ytelse for å forbedre beskyttelse av personlig informasjon osv. Denne policyen er dermed gjenstand for endring uten varsel i forkant.