Sist revidert 25. mai 2018

SENSAI Cosmetics Inc., 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan (”SENSAI” eller ”vi” eller ”vår”) og hver av dets partnere og datterselskaper i Japan tar personvernet seriøst. Disse personvernreglene informerer brukerne av nettstedene (”nettsidene”) hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger og annen informasjon om brukere i forbindelse med bruken av websider.

1. Kategorier med personopplysninger og behandlingsformål - Hvilke personlige data behandler vi om deg og hvorfor?

1.1 Metadata

Du kan bruke nettsidene uten å gi noen personlige opplysninger om deg selv. I dette tilfellet samler vi kun inn de følgende metadataene som følger av din bruk av nettsidene: nettlesertype og -versjon, operativsystem og grensesnitt, nettside du besøker oss fra (referrer URL), nettside (ene) du besøker på nettsidene, dato og klokkeslett for når du var på nettsidene og internettprotokoll (IP) -adresse.

Din IP-adresse vil bli brukt til å aktivere din tilgang til nettsidene. Når IP-adressen ikke lenger er nødvendig for dette formålet, vil vi forkorte IP-adressen din ved å fjerne den siste oktetten til din IP-adresse. Metadataene, inkludert den forkortede IP-adressen, vil bli brukt til å forbedre kvaliteten og tjenestene til nettsidene og tjenestene ved å analysere brukeratferden til brukerne våre.

1.2 Henvendelser

Hvis du gjør en henvendelse på nettsidene, vil du bli bedt om å gi følgende personopplysninger om deg selv: navn, e-postadresse, forespørsel detalj og adresse (bare land og by). Vi behandler slike personopplysninger med det formål å besvare dine spørsmål, gi informasjon som er forespurt, forbedre nettsidene i henhold til bruksmønster, og for teknisk administrasjon eller andre formål som du har avtalt.

2. Behandlingsgrunnlag og konsekvenser - Hva er den juridiske begrunnelsen for behandling av dine personlige data og hva skjer hvis du velger å ikke gi det?

Vi stoler på følgende juridiske grunnlag for innsamling, behandling og bruk av din personlige informasjon:

 • ditt samtykke til behandling av informasjonen din for ett eller flere spesifikke formål;
 • behandlingen er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som du er en del av, eller for å tilnærme oss en forespørsel før du inngår en kontrakt;
 • behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt;
 • behandlingen er nødvendig for å beskytte de vitale interessene til deg eller en annen fysisk person;
 • behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført i offentlig interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet; eller
 • behandlingen er nødvendig for legitime interesser forfulgt av oss eller av en tredjepart, unntatt når slike interesser blir tilsidesatt av interessene eller grunnleggende rettighetene og din frihet som krever beskyttelse av personopplysninger, spesielt hvis du er barn; slike legitime interesser er oppfyllelsen av behandlingsformålene som er beskrevet ovenfor i avsnitt 1.

Bestemmelsen av dine personopplysninger er ikke påkrevd av en lovbestemt eller kontraktuelle forpliktelse. Bestemmelsen av dine personopplysninger er helt frivillig for deg.

Ikke å gi personopplysning som kan føre til ulemper for deg. Med mindre annet ikke er oppgitt, vil ikke valget ditt om å ikke oppgi personopplysningene dine føre til juridiske konsekvenser for deg.

3. Kategorier av mottakere og internasjonale overføringer - Hvem overfører vi dine personopplysninger til og hvor er de plassert?

Vi kan overføre dine personopplysninger til tredjeparter for de behandlingsformålene som er beskrevet ovenfor, som følger:

 • Innenfor vårt morselskap og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper: Vår overordnede enhet, Kao Corporation, i Japan og hvert av dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (modervirksomheten eller hvert tilknyttede selskap eller datterselskap inkludert oss referert til som ”konsernselskapet”) <http://www.kao.com/global/en/about/outline/group-companies/> kan motta dine personopplysninger etter behov for de behandlingsformålene som er beskrevet ovenfor. Avhengig av kategoriene av personopplysninger og formålene der personopplysningene er samlet, kan ulike interne avdelinger i konsernselskapet motta dine personopplysninger. Videre kan andre avdelinger i konsernselskapet ha tilgang til visse personopplysninger om deg på nødvendig grunnlag.
 • Med dataprosessorer: Visse tredjeparter, enten tilknyttede eller ikke-tilknyttede, kan motta dine personopplysninger for å behandle slike opplysninger i henhold til relevante instruksjoner (”Prosessorer”) som nødvendig for de behandlingsformålene som er beskrevet ovenfor, for eksempel nettside tjenesteleverandører, IT-støttetjenester og annen tjeneste leverandører som støtter oss i å opprettholde nettsidene. Prosessorene vil bli underlagt kontraktsmessige forpliktelser til å gjennomføre hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte personopplysningene, og å behandle personopplysningene som beskrevet.
 • Andre mottakere: Vi kan overføre, i samsvar med gjeldende personopplysningslov, personopplysninger til politimyndigheter, statlige myndigheter, rettsmyndigheter, juridiske rådgivere, eksterne konsulenter eller forretningspartnere. Ved fusjon eller oppkjøp kan personopplysninger overføres til tredjeparter som er involvert i fusjonen eller overtakelsen. Vi vil ikke formidle dine personopplysninger uten tillatelse til tredjeparter for reklame eller markedsføringsformål eller til andre formål.

Eventuell tilgang til dine personopplysninger er begrenset til de personer som må ha kjennskap til de for å kunne oppfylle deres ansvarsoppgaver.

Internasjonale overføringer. De personopplysningene som vi samler inn eller mottar om deg kan bli overført til og behandles av mottakere som er plassert i eller utenfor EØS-området (”EØS”) eller Sveits.

4. Retensjonsperiode - Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?

Dine personopplysninger vil bli beholdt så lenge som nødvendig for å oppfylle de behandlingsformålene som er beskrevet ovenfor. Når behandlingsformålene er fullført eller på annen måte forholdet ditt med oss er avsluttet, fjerner vi dine personopplysninger fra våre systemer og registrerer eller tar skritt for å anonymisere det slik at du ikke lenger kan identifiseres fra det (med mindre vi trenger å beholde informasjonen din for å overholde de lovbestemte eller forskriftsmessige forpliktelsene som konsernselskapet er underlagt).

Vi kan også beholde dine personopplysninger dersom de er nødvendige for å overholde gjeldende lover, eller hvis vi trenger dine personopplysninger for å etablere, utøve eller forsvare et rettslig krav, hvor denne informasjonen er nødvendig. I den utstrekning det er mulig, begrenser vi behandlingen av dine personopplysninger til begrensede formål.

5. Dine rettigheter - Hvilke rettigheter har du og hvordan kan du hevde dine rettigheter?

Rett til å trekke tilbake samtykket ditt: Hvis du har erklært ditt samtykke til en bestemt innsamling, behandling og bruk av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake samtykket med fremtidig virkning. En slik tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før samtykke for tilbaketrekning er mottatt. Ta kontakt med oss som angitt i avsnitt 7 nedenfor, for å trekke tilbake samtykket ditt.

Ytterligere personvernrettigheter: I henhold til gjeldende personopplysningslov har du rett til å: (i) be om tilgang til dine personopplysninger; (ii) be om utbedring av dine personopplysninger; (iii) be om å slette dine personopplysninger; (iv) forespørsel om begrensning av behandling av dine personopplysninger; (v) be om dataportabilitet; og / eller (vi) protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

Vær oppmerksom på at de nevnte rettighetene kan være begrenset i henhold til gjeldende lokal personopplysningslov. Hvis du er bosatt i EU, gjelder følgende rettigheter:

 • Rett til å be om tilgang til dine personopplysninger: Du har rett til å få bekreftelse fra oss om hvorvidt personopplysninger om deg behandles, og i så fall å be om tilgang til personopplysningene. Denne tilgangsinformasjonen inkluderer blant annet formålene med behandlingen, kategoriene av personopplysninger, og mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene har blitt eller vil bli formidlet til. Dette er imidlertid ikke en absolutt rett, og interessene til andre personer kan begrense din tilgangsrett.
  Du har rett til å få en kopi av personopplysningene som behandles, gratis. For ytterligere eksemplarer forespurt av deg, kan vi kreve en rimelig avgift basert på administrative kostnader.
 • Rett til å be om utbedring: Du har rett til å få unøyaktige personopplysninger om deg rettet opp av oss. Avhengig av formålet med behandlingen, kan du ha rett til å ha ufullstendige personopplysninger, inkludert ved å gi en tilleggserklæring.
 • Rett til å be om sletting (retten til å bli glemt): Under visse omstendigheter kan du kreve at vi sletter personopplysninger om deg, og vi kan være forpliktet til å slette slike personopplysninger.
 • Rett til å be om begrensning av behandling: Under visse omstendigheter har du rett til kreve begrensing av behandling av egne personopplysninger. I slike tilfeller vil de respektive opplysningene bli merket og kan bare behandles av oss til bestemte formål.
 • Rett til å be om dataportabilitet: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å motta de personopplysningene om deg, som du har gitt oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og du kan ha rett til å overføre dataene til en annen enhet uten hindring fra oss.
 • Rett til å protestere: Under visse omstendigheter kan du til enhver tid ha rett til å motsette seg, av grunner knyttet til din spesielle situasjon, til behandling av dine personopplysninger av oss, og vi kan være pålagt å ikke behandle dine personopplysninger lenger. Slik rett til å motsette seg kan gjelde spesielt hvis vi samler inn og behandler dine personopplysninger for profilering for å bedre forstå dine interesser i våre produkter og tjenester eller for direkte markedsføring. Hvis du har rett til å motsette deg, og du utøver denne rettigheten, blir dine personopplysninger ikke lenger behandlet til slike formål av oss. Du kan utøve denne rett ved å kontakte oss som angitt i avsnitt 7 nedenfor. En slik rett til innsigelse kan spesielt ikke eksistere dersom behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å ta skritt før inngåelse av en kontrakt eller å utføre en kontrakt som allerede er inngått.

For å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss som angitt under avsnitt 7 nedenfor. Du har også rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten for personopplysninger.

6. Informasjonskapsler og annen sporingsteknologi

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre nettsider, inkludert forbedring av informasjon og tjenester som tilbys, og gjør nettsidene enklere å bruke, og på enkelte nettsider, for å godkjenne medlemskap for innlogging, tilpasse innholdet i tjenesten eller å distribuere annonsering basert på nettleserloggen. En informasjonskapsel er en elektronisk fil som overføres fra en bestemt nettside til en nettleser som viser den siden, som kan hentes senere for å skille mellom brukerens datamaskin.

Nettsider bruker et system som drives av en annen leverandør enn oss for bruk av informasjonskapsler. For mer informasjon, se her.

Du kan deaktivere eller slette informasjonskapsler i nettleserinnstillingene dine. Dette gjør imidlertid visse tjenester, inkludert tjenester som krever innlogging, utilgjengelig for deg.

7. Spørsmål og kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om disse personvernreglene eller hvis du vil utøve dine rettigheter som nevnt ovenfor i avsnitt 5, kan du kontakte oss på:

SENSAI Cosmetics Inc.,
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210 Japan
E-post: Privacy@sensai-cosmetics.co.jp
Kontaktinformasjonen til vår representant i EU er som følger:
Kanebo Cosmetics Deutschland GmbH
Poeseldorfer Weg 20-22, 20148 Hamburg, Tyskland
E-post: datenschutz@kanebo-cosmetics.de

8. Endringer i personvernreglene

Vi kan oppdatere disse personvernreglene fra tid til annen som svar på endring av juridiske, regulatoriske eller operasjonelle krav. Vi vil varsle deg om slike endringer, inkludert når de trer i kraft, ved å oppdatere ”Siste revidert” dato ovenfor eller i henhold til annet som kreves av gjeldende lov. Din fortsatte bruk av nettsidene etter at slike oppdateringer trer i kraft vil utgjøre aksept av disse endringene. Hvis du ikke godtar oppdateringer i personvernreglene, bør du slutte å bruke nettsidene.

Bruk av informasjonskapsler

Vi krever samtykke til bruk av informasjonskapsler før du kan besøke denne nettsiden.
Jeg samtykker i bruk av informasjonskapsler.

INNFORMASJONSKAPSLER

Vi beklager at du har bestemt deg for ikke å bruke informasjonskapsler.
Nettstedet vårt fungerer dessverre ikke optimalt uten bruk av informasjonskapsler. Derfor kan du ikke besøke denne siden.
Dersom du ønsker å ombestemme deg og godkjenne bruk av informasjonskapsler på dette tidspunktet, klikker du.

Om informasjonskapsler

Vi, SENSAI Cosmetics Inc. i Japan, bruker informasjonskapsler på våre nettsider for å forbedre våre nettsider, blant annet til å forbedre informasjonen, tjenestene som tilbys og brukervennligheten på nettsidene, og på noen sider for å godkjenne medlemskap for pålogging, tilpasse tjenestens innhold eller distribuere reklame basert på nettleserhistorikken. En informasjonskapsel er en elektronisk fil som overføres fra en bestemt nettside til en nettleser som viser den siden som kan hentes senere for å gjenkjenne kundens datamaskin.
Vi bruker også et system som drives av en annen leverandør enn oss for bruk av informasjonskapsler. For flere detaljer, se her.
Du kan deaktivere eller slette informasjonskapsler i nettleserinnstillingene dine. Dette gjør imidlertid visse tjenester, inkludert tjenester som krever innlogging, utilgjengelig.

Bruk av informasjonskapsler

Vi krever samtykke til bruk av informasjonskapsler før du kan besøke denne nettsiden.
Jeg samtykker i bruk av informasjonskapsler.

Bruk av informasjonskapsler fra tredjeparts tjenesteleverandører

For å analysere brukertilgang og optimalisere reklamedistribusjon, har SENSAI Cosmetics Inc. kjøpt statistisk informasjon om bruken av nettstedet via informasjonskapsler eller sporingsholdere fra tredjeparts tjenesteleverandører (*1), og har i tillegg distribuert reklame via tredjeparts tjenesteleverandør på sine nettsider. Informasjonen fra informasjonskapslene brukes til tilgangsanalyse eller annonsedistribusjon av tredjepartsleverandører, men kan ikke brukes til å skille mellom personer. SENSAI Cosmetics Inc. i kombinasjon med tredjeparts tjenesteleverandører har optimalisert og distribuert annonsering (for eksempel omdirigert annonsering og adferdsrettet annonsering) basert på kundens tidligere tilgang til SENSAIs nettside eller et annet nettsted med en kombinasjon av førsteparts informasjonskapsler (for eksempel Google Analytics informasjonskapsel) og tredjeparts informasjonskapsel (for eksempel DoubleClick informasjonskapsel).

(*1) Tredjeparts tjenesteleverandører som SENSAI Cosmetics Inc. engasjerer for netttilgangsanalyser og reklamedistribusjon, refererer til følgende selskaper.
For detaljer om bruk av informasjon fra informasjonskapsler fra tredjeparts tjenesteleverandører, vennligst besøk deres nettsted som angitt nedenfor.
Hvis du ønsker å deaktivere informasjonskapsler (bortkobling), kan du benytte utmeldingssidene til hver tredjepartsleverandør som er beskrevet nedenfor, og følge trinnene for å deaktivere informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at deaktivering av informasjonskapsler (bortkobling) kan begrense bruken av enkelte tjenester.

Service for optimalisering av annonsedistribusjon

Service for analyse av tilgang til nettsiden

Liste over bortkoblingssider

Bortkoblingssiden for Google Inc.: https://adssettings.google.com?hl=no
Bortkoblingssiden for Google Inc. DoubleClick informasjonskapsel: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=no
Bortkoblingssiden for Yahoo Japan Corporation: http://btoptout.yahoo.co.jp/optout/preferences.html
Bortkoblingssiden for FreakOut, Inc.: https://js.fout.jp/info/privacy_en.html
Bortkoblingssiden for Facebook, Inc.: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Bortkoblingssiden for D.A. Consortium Inc.: http://feedback.impact-ad.jp/optout?a=mone

Bruk av Google Analytics

SENSAI Cosmetics Inc. bruker Google Analytics på sine nettsteder for å samle inn informasjon for markedsføring og salgsfremming, utføre statistisk analyse om bruken av nettstedet, utføre vedlikehold og administrasjon samt løse problemer. Selv om Google Analytics samler brukerinformasjon via informasjonskapsler, blir ikke informasjon som kan brukes til å identifisere en person, samlet. Brukerinformasjon som samles inn av Google Analytics via informasjonskapsler, skal administreres av Google i samsvar med Googles retningslinjer for personvern.
Hvis du nekter å få informasjonen din samlet inn av Google Analytics på nettsidene til SENSAI Cosmetics Inc., kan du avbryte innsamlingen av informasjon ved å aktivere bortkobling for Google Analytics på følgende Google-side.
Google Analytics tillegg for bortkobling
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja

Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonen som samles inn av Google Analytics og Googles personvernregler, kan du gå til følgende Google-nettsteder. Vær oppmerksom på at ingen hos SENSAI Cosmetics Inc. er ansvarlig for eventuelle skader som følge av bruk av tjenestene fra Google Analytics.
Google Analytics vilkår for tjenester
https://www.google.com/analytics/terms/no.html
Googles retningslinjer og vilkår
https://policies.google.com/privacy?hl=no