Gebruiksvoorwaarden

  Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de Website van SENSAI Cosmetics. Door gebruik te maken van de Website gaat de gebruiker akkoord met de voorwaarden.

  Auteursrecht


  Tenzij anders vermeld, beschikken SENSAI Cosmetics en de aan haar gelieerde ondernemingen over het auteursrecht op alle afbeeldingen, geluidsbestanden, geschreven tekst en andere content (gezamenlijk de ‘Content’) op de Website, en over het recht om deze Content op de Website te tonen.

  De Content mag vrij worden bekeken, maar niet worden gebruikt (in welke vorm dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, reproductie, wijziging en verspreiding) op welke wijze of voor welk doel dan ook anders dan voor persoonlijk gebruik of wettelijk toegestaan gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SENSAI Cosmetics. Het gebruik van de Content zonder voorafgaande toestemming van SENSAI Cosmetics kan inbreuk maken op het auteurs- en merkenrecht en het beeldrecht en de privacy schenden.

  Handelsmerken, etc.


  De rechten in verband met handelsmerken, logo's en dienstmerken die op de Website te zien zijn, behoren toe aan SENSAI Cosmetics, gelieerde ondernemingen van SENSAI Cosmetics, of rechthebbenden die SENSAI Cosmetics toestemming hebben gegeven voor gebruik (gezamenlijk ‘Rechthebbenden Etc.'). Handelsmerken, logo's en dienstmerken die te zien zijn op de Website mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van voornoemde Rechthebbenden Etc.

  Links


  Links naar de Website van SENSAI Cosmetics:

  In principe gelden er geen restricties voor links naar de Website van SENSAI Cosmetics. We kunnen echter wel verzoeken om een link naar onze site te verwijderen, afhankelijk van de content van de website waar de link vandaan komt en/of de wijze waarop de link tot stand is gebracht. Zie voor meer informatie ‘Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot inkomende links’ hieronder.
  SENSAI Cosmetics controleert Websites van derden met inkomende links naar de Website (‘Websites van derden') niet en kan in dit opzicht geen enkele garanties bieden. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van inkomende links naar de Website.

  Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot inkomende links:

  Het is verboden om content te linken naar de Website van SENSAI Cosmetics die de volgende content bevat: Content die strijdig is met de openbare orde of goede zeden

  • Content die de wet- en regelgeving schendt
  • Content van asociale aard
  • Content die expliciet voor volwassenen is bestemd
  • Content die SENSAI Cosmetics (of een gelieerde onderneming), een kunstenaar/artiest of andere betrokken partij in diskrediet brengt of beledigt
  • Content waarvan men objectief kan stellen dat het afbreuk doet aan de bedrijfswaarden van SENSAI Cosmetics

  Gelieve de volgende regels in acht te nemen bij het maken van een link naar de Website:

  • Door op de link te klikken moet er een nieuw venster openen in de browser van de gebruiker of de gebruiker moet doorgestuurd worden van de pagina met de link naar de gelinkte pagina op de Website.
  • De link mag niet voor oneigenlijke doeleinden worden gebruikt.
  • De link mag het gebruik van de Website door derden niet in de weg staan.

  Links vanaf de Website:

  Voor het gemak van haar klanten verschaft SENSAI Cosmetics links vanaf haar Website naar Websites van derden. SENSAI Cosmetics biedt geen garanties en geeft geen toestemming voor content die gepubliceerd wordt op Websites van derden.
  SENSAI Cosmetics is dan ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de content op Websites van derden of voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van een Website van derden door een klant.

  Disclaimer


  SENSAI Cosmetics publiceert alle informatie op deze Website naar beste eer en geweten. SENSAI Cosmetics wijst echter uitdrukkelijk alle garanties met betrekking tot de content van de hand, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties met betrekking tot nauwkeurigheid, actualiteit, geldigheid en veiligheid. SENSAI Cosmetics zal in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, verlies en/of problemen ontstaan door of voortvloeiend uit het gebruik van de Website.
  Bovendien kan SENSAI Cosmetics zonder voorafgaande kennisgeving de content van de Website aanpassen, wijzigen, schrappen, etc., of elk onderdeel van de Website opschorten of staken.
  SENSAI Cosmetics wijst hiermee uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor door klanten geleden schade.


  Page Top