Lue nämä käyttöehdot ennen kuin käytät SENSAI Cosmeticsin verkkosivustoa. Käyttämällä verkkosivustoa käyttäjä hyväksyy käyttöehdot.

Tekijänoikeudet

Ellei muuta ole mainittu, SENSAI Cosmeticsilla ja sen kumppaniyhtiöillä on tekijänoikeudet kaikkeen verkkosivustolla olevaan kuva-, ääni-, teksti- ja muuhun sisältöön (yhdessä ”sisältö”) sekä oikeudet esittää kyseistä sisältöä verkkosivustolla.
Sisältö on vapaasti tarkasteltavissa, mutta sitä ei saa käyttää millään sellaisella tavalla tai mihinkään sellaiseen tarkoitukseen (sisältäen rajoituksetta kopioinnin, muokkaamisen ja jakelun), joka ylittää henkilökohtaisen tai lain salliman käytön rajat, ilman SENSAI Cosmeticsin kirjallista ennakkolupaa. Huomaa, että sisällön käyttäminen ilman tällaista SENSAI Cosmeticsin ennakkolupaa saattaa rikkoa tekijänoikeus- ja tavaramerkkilakeja sekä kuvaoikeuksia ja yksityisyyttä.

Tavaramerkit jne.

Verkkosivustolla oleviin tavaramerkkeihin, logoihin ja palvelumerkkeihin liittyvät oikeudet kuuluvat SENSAI Cosmeticsille, SENSAI Cosmeticsin kumppaneille tai oikeuksien haltijoille, jotka ovat antaneet käyttöluvan SENSAI Cosmeticsille (yhdessä ”oikeuksien haltijat jne.”). Verkkosivustolla olevia tavaramerkkejä, logoja ja palvelumerkkejä ei saa käyttää ilman kyseisten oikeuksien haltijoiden jne. lupaa.

Linkit

Linkit SENSAI Cosmeticsin verkkosivustolle:

SENSAI Cosmeticsin verkkosivustolle johtaviin linkkeihin ei periaatteessa kohdistu rajoituksia. Saatamme kuitenkin pyytää poistamaan verkkosivustolle johtavan linkin riippuen linkittävän verkkosivuston sisällöstä ja/tai linkin luontitavasta. Lisätietoja on jäljempänä kohdassa ”Verkkosivustolle johtavia linkkejä koskevat varotoimet”.
SENSAI Cosmetics ei tarkista kolmansien osapuolten verkkosivustoja, joilla on verkkosivustolle johtavia linkkejä (”kolmansien osapuolten verkkosivustot”), eikä anna minkäänlaisia takuita tähän liittyen. Siten emme ole vastuussa vahingoista, joita verkkosivustolle johtavista linkeistä saattaa aiheutua.

Verkkosivustolle johtavia linkkejä koskevat varotoimet:

  • SENSAI Cosmeticsin verkkosivustolle ei saa linkittää sivustolta, joka sisältää jotain seuraavista: yleisen järjestyksen tai hyvän moraalin vastainen sisältö
  • lakeja ja asetuksia rikkova sisältö
  • yhteiskunnan vastainen sisältö
  • aikuisviihdesisältö
  • sisältö, joka herjaa tai loukkaa SENSAI Cosmeticsia (tai sen kumppaniyhtiötä), artistia tai muuta asiaan liittyvää osapuolta
  • sisältö, jonka voidaan objektiivisesti katsoa heikentävän SENSAI Cosmeticsin arvoa yrityksenä.

Noudata seuraavia sääntöjä linkittäessäsi verkkosivustolle:

  • Kun linkkiä klikataan, sen tulisi avautua uuteen ikkunaan käyttäjän selaimessa tai selaimen tulisi siirtyä linkittävästä sivusta linkitetylle sivulle verkkosivustolla.
  • Linkitystä ei saa käyttää sopimattomiin tarkoituksiin.
  • Linkki ei saa estää verkkosivuston käyttöä muiden tahojen toimesta.

Verkkosivustolla olevat ulkoiset linkit:

SENSAI Cosmetics tarjoaa verkkosivustollaan linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille osana hyvää asiakaspalvelua. SENSAI Cosmetics ei takaa eikä valtuuta mitään kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältöä.
SENSAI Cosmetics ei siten ole missään vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai vahingoista, jotka saattavat syntyä asiakkaan käyttäessä kolmansien osapuolten verkkosivustoja.

Vastuuvapauslausekkeet

SENSAI Cosmetics julkaisee tällä verkkosivustolla olevat tiedot parhaan tietämyksensä ja ymmärryksensä mukaisesti. SENSAI Cosmetics kuitenkin nimenomaisesti sanoutuu irti kaikenlaisista sisältöä koskevista takuista, mukaan lukien täsmällisyyteen, ajantasaisuuteen, pätevyyteen ja turvallisuuteen liittyvistä takuista, niihin kuitenkaan rajoittumatta. SENSAI Cosmetics ei missään tapauksessa ole vastuussa vahingoista, menetyksistä ja/tai ongelmista jne., jotka aiheutuvat tai ovat seurauksena verkkosivuston käytöstä.
Lisäksi SENSAI Cosmetics voi muuttaa, muokata ja/tai poistaa jne. verkkosivuston sisältöä tai poistaa tilapäisesti tai pysyvästi käytöstä minkä tahansa verkkosivuston osa-alueen ilmoittamatta siitä etukäteen.
SENSAI Cosmetics nimenomaisesti sanoutuu irti kaikesta vastuusta koskien asiakkaille tästä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

Use of cookies

We require your consent to the use of cookies before you can visit this website.
I consent to the use of cookies.

COOKIES

We are sorry that you have decided not to use cookies.
Unfortunately, our website does not work optimally without the use of cookies. Hence, you will be unable to visit this page.
If you would like to change your mind and authorize the use of cookies at this time, please click here.

About cookies

We, SENSAI Cosmetics Inc. in Japan, use cookies on our webpages to improve our webpages, including enhancing information, services provided and the ease of use of the webpages, and on some pages, to authenticate membership for login, customize the service contents or distribute advertising based on browsing history. A cookie is an electronic file that is transmitted from a particular webpage to a browser viewing that page which can be retrieved later to distinguish a customer’s computer.
We also use a system operated by a provider other than us for use of cookies. For more details, see here.
You can disable or delete cookies in your browser settings. However, this makes certain services, including services requiring login, unavailable.

Use of cookies

We require your consent to the use of cookies before you can visit this website.
I consent to the use of cookies.

Use of the cookie information by 3rd party service providers

In order to analyze user access and optimize advertising distribution, SENSAI Cosmetics Inc. have acquired statistical website usage information through cookies or web beacons operated by 3rd party service providers (*1) and also distributed advertising via 3rd party service provider on their websites. The cookie information used for access analysis or advertising distribution by 3rd party service providers cannot be used to distinguish an individual. SENSAI Cosmetics Inc. in conjunction with 3rd party service providers have optimized and distributed advertising (ex. retargeting advertising and behavior targeting advertising) based on the customer’s previous access to SENSAI website or other website with a combination of 1st party cookie (ex. Google Analytics Cookie) and 3rd party cookie (ex. DoubleClick Cookie).

(*1) 3rd party service providers whom SENSAI Cosmetics Inc. engage for web access analysis and advertising distribution refers to the following companies.
For details of cookie information use by 3rd party service providers, please visit their website linked below.
If you wish to disable cookies (opt-out), please access the opt-out pages of each 3rd party service provider described below and follow the steps to disable cookies. Please note that disabling cookies (opting-out) may restrict use of some services.

Service for optimization of advertising distribution

Service for website access analysis

List of opt-out pages

Opt-out page for Google Inc.: http://www.google.com/settings/ads
Opt-out page for Google Inc. DoubleClick cookie: https://www.google.com/settings/u/0/ads/plugin?hl=ja
Opt-out page for Yahoo Japan Corporation: http://btoptout.yahoo.co.jp/optout/preferences.html
Opt-out page for FreakOut, Inc.: http://fout.jp/privacy-policy-2/
Opt-out page for Facebook, Inc.: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/#_=_
Opt-out page for D.A.Consortium Inc.: http://feedback.impact-ad.jp/optout?a=mone

Use of Google Analytics

SENSAI Cosmetics Inc. use Google Analytics on their websites to collect information for marketing and promotion, conduct statistical analysis of website usage, perform maintenance and management, and solve problems. Even though Google Analytics collects user information via cookies, information that can be used to identify an individual is not collected. User information collected by Google Analytics via cookies shall be managed by Google in accordance with Google’s privacy policy.
If you refuse to have your information collected by Google Analytics on SENSAI Cosmetics Inc. websites, you can suspend collection of information by enabling the Google Analytics Opt-out Add-on on the following Google page.
Google Analytics Opt-out Add-on
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja

For more details on the information collected by Google Analytics and Google’s privacy policy, please visit the following Google websites. Please note that none of the SENSAI Cosmetics Inc. shall be responsible for any damages resulting from the use of Google Analytics services.
Google Analytics Terms of Services
http://www.google.com/analytics/terms/jp.html
Google Policy and Terms
https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/